Obec Hněvnice

Jméno obce je odvozeno od údajného vůdce místních lapků jménem Hněven. Hněvnice se nachází v západním cípu okresu Plzeň sever v sousedství okresu Tachov v nadmořské výšce 437m. V obci jednoznačně převažuje funkce bydlení s minimem ploch občanské vybavenosti a rekreace. K 01.01.2003 bylo hlášeno v obci 96 obyvatel. K 01.01.2010 bylo v obci hlášeno 104 obyvatel. Obec spravuje jedno katastrální území.

Nejstarší dějinná zmínka o vsi pochází z roku 1115, a to v tzv. kladrubských falzech. Jde o soupis majetku kladrubského kláštera. V majetku kladrubských benediktinských mnichů zůstala ves s několika přestávkami až do zrušení kláštera (1785).

V obci byl v roce 1737 nákladem kláštera za opata Josefa Siebera neznámým architektem vystavěn barokní kostel Všech Svatých (Allerheiligenkirche). Pozn.: nicméně místní pověst (viz níže) vypravuje, že stavba byla financována z pokladů místních loupežníků. Stavba byla odstřelena v roce 1969.

Více o historii obce

Obec Hněvnice

Část obce Hněvnice

Část obce Hněvnice

Část obce Hněvnice

Část obce Hněvnice